Časopis Naše řeč
en cz

Pořádek slov

[Hovorna]

(pdf)

-

Je-li kde na místě v otázkách jazykových vzíti do hrsti také kus logiky, je to ve volbě místa jednotlivých slov ve větě. Dnes se hřešívá u nás velmi často tím, že se trhá souvislost slov patřících těsně dohromady; čteme na př. o »raněných vojácích v bitvě«, čemuž každý rozumí tak, že se ranění ještě zúčastnili bitvy, ne že byli raněni v bitvě, což spisovatel chtěl říci. Jaké nehoráznosti tak mohou vznikati, viděti ze závěrky zprávy Nár. l. o daru, jejž chystá pan president nevěstě krále Alexandra: »Pan president, jak známo, má býti svědkem při svatbě krále Alexandra s ministerským předsedou rumunským Bratianu.«

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 6, s. 189

Předchozí Pane Brožku!

Následující Sestřeničin