Časopis Naše řeč
en cz

Pes

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. B.) Vyložiti, proč »pes« má v 2. p. »psa«, »lev-lva« atd., ale »les-lesa«, nelze ovšem nijak jinak leč odkazem na různé původní samo[159]hlásky, jejichž střídnicí je novočeské e. Jestliže by žáci výkladu o jerech nerozuměli, nezbývá než přestati na tom, že je tomu tak, a ne jinak, naučiti je tomu mechanicky a výkladu se vzdáti, neboť jiného výkladu není. Chtíti vykládati, proč má »pes« 2 p. »psa«, ale »les-lesa«, a nechtíti mluviti o jerech je právě tak, jako chtíti vykládati původ blesku a nemluviti o elektřině.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 158-159

Předchozí Pedologický

Následující Příjmení