Časopis Naše řeč
en cz

Pedologický

[Hovorna]

(pdf)

-

(G.) Základem tohoto slova je řecké subst. pedon, které znamená půdu, zemi; ústav pedologický se zabývá zkoumáním půdy se zřetelem na vzrůst rostlin. Jiné slovo je »pedologický«, psané zjednodušeným pravopisem místo »paedologický«. Jeho základem je řecké podst. jméno pais (2. p. paidos); ústav pedologický (paedologický) se zabývá studiem dítěte.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 158

Předchozí Pěčkově

Následující Pes