Časopis Naše řeč
en cz

Bohusudov

[Hovorna]

(pdf)

-

(T. V.) Toto místní jméno je utvořeno ze stč. jména osobního Bohusúd, dosvědčeného již v nekrologu Podlažickém (z poč. 13. stol.) i v památkách pozdějších. Podobně složených jmen osobních máme ze starší doby několik, na př. Bohudar, Bohuchval, Bohuvlast, Bohuvóle (v. Gebauer, Stč. slov.); jsou to většinou napodobeniny jmen řeckých a latinských, složených s Theo- n. Deo- (Theodor, Deodat a p.). Bohusudov byl tedy Bohusúdův hrad n. dvůr, a tvar původní a s historického stanoviště jediné správný je tedy Bohusudov, nikoli Bohosudov; tvar Bohusudov je také dosvědčen zápisy starými (z poč. 15. stol.). Tvar Bohosudov vznikl buď podle jiných složenin s boho-, anebo ještě spíše přizpůsobením hlásky u k předcházejícímu o (stejněním) jako v »orodovati« (m. orudovati), »korotev« (m. kuroptev), »mochomůrka« (z muchomůrka) a p.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 155

Předchozí Z našich časopisů

Následující Dějstvovati