Časopis Naše řeč
en cz

Dějstvovati

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. H.) Sloveso toto je zbytečná novota, v níž si naši literární kritikové poslední dobou velmi libují (na př. třetí ze souborného vydání Červinkových knih dějstvuje většinou na venkově, Zvon 1921, 697). Zdálo by se na pohled, že je to slovo přejaté z ruštiny (přímo nebo prostřednictvím slovenského dejstvovať), ale ani ruské ani slovenské (z ruštiny přejaté) sloveso »dějstvovať« nemá toho významu, který mu vtiskují naši literární kritikové. Rus. i slov. »dějstvovať« znamená »jednati« ve smyslu »býti činný, působiti«, nikoli to, co něm. »handeln, sich abspielen«. Naši kritikové uhýbají patrně tímto slovesem slovesu »jednati« (román jedná na venkově), které je jim podezřelé z germanismu, ale dopouštějí se při tom dvojí chyby: především vtiskují slovesu »dějstvovati« význam, který mu nenáleží, a za druhé zůstávají i pak ve vleku němčiny, neboť nahrazují sice slovo podezřelé slovem nepodezřelým, ale zapomínají, že celý způsob stilisace je pod vlivem německým; jinými slovy, myslí větu po německu a vyjadřují ji českými slovy. Máme přece dost způsobů vysloviti touž myšlenku jinak; na př. děj románu je vzat z venkovského života, koná se na venkově, jevištěm jeho je venkov atd. A to je třetí chyba páchaná slovesem dějstvovati: je to zbytečnost.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 5, s. 155

Předchozí Bohusudov

Následující Jasno, temno