Časopis Naše řeč
en cz

Oblast

[Hovorna]

(pdf)

-

(O. O.) je v dnešní češtině slovo nové; Jungmann ho ještě nezná. Do češtiny proniklo patrně z ruštiny, a to ve významu »kraj, obvod, území, sféra«. Užívá se ho obyčejně o území, které podle některého znaku lze pokládati za ohraničený celek. Proto mluvíme na př. o oblasti Labe, míníce jím území, z něhož Labe sbírá vodu, o oblasti dubu, t. j. území, na němž roste dub, o oblasti ledovců atd. V tom smyslu tedy je možno mluviti také na př. při velkém městě o oblasti průmyslové, t. j. té jeho částí, kde je soustředěn průmysl, o oblasti asanační, o oblasti tyfové atd.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 10, s. 319

Předchozí Nevídáno

Následující Panu N. N.