Časopis Naše řeč
en cz

Nevídáno

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. Č.) Zvolání znamenající vlastně »to nebylo nikdy vídáno«, ale v ironickém smyslu, takže jim pravíme »to je toho, to nic není, to viděl kde kdo«; Slováci se stejným významem říkají »nevídali!« Kott 2, 158 má zprávu, že u Nymburka na př. osoba, jíž se smějí pro prohru, řekne »nevídáno šestáku« (jinde by řekli spíše »nevídáno, šesták!«); možnost předmětu u slovesa je z dob, kdy toto rčení mělo plný smysl. Pod. u Jungmanna 5, 96 z Bernoláka »nevídali chlapa« (asi ironicky »to je nějaký chlap!«). Vyslovuje se ob. nevidáno, s krátkým i, protože si nejsme vědomi souvislosti toho slova se slovem vídati.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 10, s. 319

Předchozí Nevčas

Následující Oblast