Časopis Naše řeč
en cz

Nevčas

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Č.) Říká se správně »přišel nevčas«; »v nevčas« má předložku docela zbytečně opakovanou, »v nečas« by znamenalo něco jiného, ne »v nenáležitý čas«, nýbrž »za nečasu, za nepříznivého počasí«. Nevčas je záporný tvar příslovce včas (t. j. pův. v čas, t. ve vhodnou, náležitou dobu), jako nevhod (přišel mi nevhod, t. není mi příjemné, že přišel) proti vhod; dokud žilo přísl. vděk (vl. v dík, k libosti, na př. vděk někomu býti, učiniti, přijmouti), bylo také přísl. nevděk (jako m. včas říkáme i zavčas, tak m. starého vděk přijmouti posud žije zavděk př.: podst. jm. vděk, nevděk vzniklo vl. nedorozuměním z pův. příslovce vděk, v děk). K příslovcím včas, vhod, vděk jsou příd. jm. včasný, vhodný, vděčný; k nim vznikají pak nová příslovce včasně, vhodně, vděčně, která nám z veliké míry nahrazují ony tvary původní.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 10, s. 319

Předchozí Maslouch

Následující Nevídáno