Časopis Naše řeč
en cz

Dolů jíti

[Hovorna]

(pdf)

-

(IV, 68) Dostalo se nám upozornění, že se časem posud říká o starých lidech, že »jdou dolů«, t. j. scházejí; jak nám oznamuje p. dr. Jak. Šebesta, říká se tak na př. v Klatovech a na Klatovsku. Rčení »jde to s ním dolů«, jež slýchati o ubývání tělesných sil i o upadání hospodářském atp., jest asi opravdu germanismus (es geht mit ihm bergab). — Také se nás ptá p. R. Š., není-li »schod měsíce« v bibli Kralické moravismus; ač by takový moravismus nebyl nepochopitelný, zdá se, že se tak říkalo i v Čechách. Rukopis o štěpování (1447) mluví o schodu měsíce, píše i, že měsiec scházie, a v tomto rukopise nenalézáme zvláštností, jež by svědčily o jeho moravském původu; schod měsíce zná i Čech Pěčka z Radostic (1609). Měsíční čtvrti se vůbec označovaly u nás dosti rozmanitě (říkalo se na př., že je měsíc na plně, o plně, u plně, odkud pocházejí slova náplněk, úplněk, plnek, že je nov (nebo nóv) měsiec nebo nov měsiecě, nebo že je měsíc v novu atd.). I ty rozličné způsoby vyjadřování by měly býti sebrány, a rádi bychom je uveřejnili, kdyby se nám dostalo o nich hojněji zpráv.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 4, s. 125

Předchozí Divná porucha řeči,

Následující Hercegovinský tabák