Časopis Naše řeč
en cz

Divná porucha řeči,

[Hovorna]

(pdf)

-

o níž jsme psali na str. 13, je, jak se zdá, nakažlivá. Ve zprávě o volební schůzi dra Kramáře v Jaroměři jsme na př. čtli v řeči jednoho z jejích účastníků o straně, »která chce jen evoluční vývoj«; »Národní listy« upozornily na tento příznak vykřičníkem. Odborníci by měli pátrati, není-li snad nějaký bacillus příčinou těchto zjevů; zdá se, že je nějaká příbuznost mezi touto neznámou chorobou a mezi věcmi, které naši předkové zahrnovali jménem »žvanivost«.

[125]Ze zprávy prof. X. Y. vidíme s bolestí, že se tato nákaza šíří i na Slovensko, a že ani mládí není proti ní dostatečnou ochranou. »Já jsem už četl o »aktivnej samočinnosti« — v úloze!«

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 4, s. 124-125

Předchozí Čermná

Následující Dolů jíti