Časopis Naše řeč
en cz

Čermná

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Š.) jest jméno četných osad v Čechách i na Moravě. Slovo »čermný« (původně črmný), téhož kmene jako slovo »čermák« (něm. Rotkehchen, Rotschwänzchen), znamená totéž co červený; jest odvozeno od podst. jména (v češtině nezachovaného) »črm«, značícího červa vůbec, v užším smysle t. zv. červce nachového, z něhož se dobývala červená, nachová barva. Jiné pojmenování tohoto červce jest »črv« (nč. červ), z něhož bylo odvozeno slovo dnes užívané »červený«. Čermná byl název potoků a řek (patrně podle jejich barvy) a název ten se přenášel i na osady při nich ležící. V zápisech starých čte se jméno Čermná s počátku ve formě Čirmná, t. j. Črmná s průvodním i (ad fluvium qui Cirmena nuncupatur Friedrich Cod. dipl. 343 k r. 1203, de Czyrmne Desk D E I, 8 z r. 1319), později v tvaru Čermná s průvodným e téhož způsobu jako v slovech čert, černý, žernov a p. (v Čermné Desk D E II, 198 z r. 1444 a j.). Správný tvar je tedy Čermná, 2. p. z Čermné, nikoli Čermá, ani Čerma. Tvar Čermá m. Čermná vznikl patrně týmž způsobem jako hromice m. hromnice, zimice m. zimnice a p.; 2. p. z Čermý (t. j. z Čermé) zavdal pak příčinu při málo zřetelné délce koncového ý ke vzniku 1. p. Čerma, 2. p. z Čermy.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 4, s. 124

Předchozí Bratislavská župa

Následující Divná porucha řeči,