Časopis Naše řeč
en cz

Pod hromem zabitím

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. P.) Základ tohoto výrazu je ve rčení (zapověděti a p. něco) pod trestem tím a tím (pokutou takovou a takovou). Místo abstraktního slova trest, k němuž bývá velmi často připojen určovací výraz (nejčastěji genitiv) vyjadřující způsob trestu (pod trestem smrti, pod pokutou hrdla ztracení a p.), bývá často kladen přímo název trestu, na př. zapověděti něco pod ztracením hrdla, pod skutečným na hrdle trestáním, pod té pře ztracením (nebo dále atrakcí »pod tou pří ztracením«) atd., nebo se říká ještě stručněji »zapověděti něco pod hrdlem, pod naší mi[253]lostí« (t. j. pod ztrátou milosti) a p. Toho způsobu je i lidové rčení (neučiniti něco) pod hromem zabitím. Pomýšleti na elipsu, t. j. na vypuštění slova trest z domněle úplného výrazu »pod trestem zabití hromem«, není třeba. —

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 8, s. 252-253

Předchozí Petrův

Následující Pravdodatný