dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Dopis, přípis

[Hovorna]

(pdf)

-

významem, v němž se jich dnes užívá (Zuschrift, Brief), jsou slova nepříliš stará (přípis znamenalo podle Jungmanna původně přepis nebo formulář) a nebude zajisté daleko pravdy domněnka, že něm. Zuschrift mělo vliv na jejich utvoření aneb aspoň na jejich nynější význam. Staří říkali prostě list anebo psaní; lid tak říká dosud.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 29

Předchozí Piji — piju, kupuji — kupuju

Následující Veličenstvo, veličenství