Časopis Naše řeč
en cz

Polsko, Polska

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. St.) Oba tvary jsou u nás staré (Dalimil užívá obou), jako na př. vojsko stř. i vojska ž. r. Není nemožno, že tvar Polska ž. r. byl přejat od Poláků, s nimiž jsme měli staré a časté styky, ale tvrditi to [223]nelze. Dnes nám zní Polska cize, ale nemusilo tak bývati vždy; Hájek na př. tak psal, ač se patrně snažil vyjadřovati způsobem lidovým. Oba tvary jsou neurčité (nesložené, jmenné) tvary příd. jm. polský: Polsko zpodstatnělý r. stř., jako děcko = dětsko, vojsko, Rusko atd., Polska (t. Polska země) ztrnulý archaismus jako stč. Velika noc, na Vysoce hoře (1503—4, Listy fil. 42, 119) a j.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 7, s. 222-223

Předchozí Pištora

Následující Přechodník minulý