Časopis Naše řeč
en cz

Vinca, 2. pád Vinci

[Hovorna]

(pdf)

-

Jména, jako Vinca, Váša, Váňa a ženská Káča, Máňa a p. mají v nové češtině vlivem své nominativní koncovky v 2. pádě koncovku podle vz. sluha, žena. Bylo by ovšem psáti analogicky v 2. pádě -y (ve výslovnosti rozdílu mezi i — y není), ale abychom tím oko neuráželi, píšeme raději podle pravopisných zásad dnes obvyklých Vinci, Váši, Váni, Máni, ačkoliv tu koncovky -i vlastně není.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 28

Předchozí Psaní předložek

Následující Číslovky řadové