Časopis Naše řeč
en cz

Číslovky řadové

[Hovorna]

(pdf)

-

se tvoří od číslovek základních vyšších sta způsobem dvojím, na př. roku tisícího šestistého dvacátého prvního (n. jedenadvacátého), t. j. od každého slova číselného (kde spřežky pětadvacet a p. se berou za jedno slovo) se tvoří řadová číslovka zvlášť, anebo: roku tisíc šest set dvacátého prvního (jednadvacátého), t. j. tvar číslovky řadové mají jen desítky a jednotky. Obojí způsob byl již v staré češtině obvyklý, ba způsobu druhého se užívalo častěji než ideálního způsobu prvního; na př. tisíc dvě stě jedenmezcietmé léto (Pass.) ap.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 28

Předchozí Vinca, 2. pád Vinci

Následující Piji — piju, kupuji — kupuju