Časopis Naše řeč
en cz

Kutná Hora

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. J.) Starší tvar tohoto jména byl Hora Kutná, též v tvaru mn. Hory Kutny (nebo prostě Hora); slovo hora v něm znamenalo již samo asi to, čemu dnes říkáme důl, doly. V slově Kutna se hledává odvozenina slovesa kutati, kutiti (se), jež m. j. znamenává ‚hrabati se v něčem‘. Ale zdá se, že je to, jako tolik jiných slov týkajících se hornictví, přišlého k nám z Němec, slovo původu německého. Podle O. Lemingra (Kutnohorské příspěvky 2, 60 a 65, pozn. 42) v něm vězí něm. Kaute, Kute (také Kutte, Kutt) ‚jáma, díra‘ (na př. Leimenkute = Lehmgrube, Sandkutt a p.). Toto slovo se v kutnohorských zápisech objevuje i jako jméno obecné i ve jméně Hor Kuten (Berg zun Chutten a p.).

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 9-10, s. 222

Předchozí Kutloch

Následující Navlékáme jehlu?