dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

»SLEČNA DOKTOR«

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Profesoři Karlovy university dostali z rektorátu tuto zprávu: »Akademický senát v zasedání dne 4. dubna 1930 zabýval se úvahou, že při titulech, které změnou společenských poměrů se staly přístupnými i ženám, užívá se namnoze tvarů příčících se základním vlastnostem českého jazyka, a usnesl se, vyslechnuv dobrozdání prof. Zubatého a prof. Smetánky, ustanoviti, aby se při promocích a v úředních publikacích zásadně užívalo tvarů: doktorka, demonstrátorka, asistentka, docentka, profesorka atd. Rektorát, podávaje zprávu o tomto usnesení, zároveň oznamuje přání akademického senátu, aby členové sborů také v soukromém styku užívali těchto správných tvarů.« Redakce NŘ. vítá usnesení akademického senátu s upřímnou radostí a s nadějí, že se k němu v oboru své působnosti připojí i úřady jiné.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 5, s. 108

Předchozí Emil Smetánka: Klinická fysiologie, I.

Následující Z našich časopisů