Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Z Jednoty českých filologů. — V dokonalém uměleckém provedení grafického závodu Štencova vydala J. č. f. v Praze první serii desíti podobizen předních našich jazykozpytců a filologů, Dobrovským počínajíc. Většina pohlednic reprodukuje ve formátu pohlednic umělecká díla, a to jak soudobé originály (Kiprenského portrét Dobrovského, Machkovy oleje Jungmanna a Šafaříka, Vilímkovu kresbu V. B. Nebeského, Švabinského perokresby Gebaura a Krále a Šejnostovu plaketu Zubatého), tak i zdařilé reprodukce podle fotografií (F. Bartoš, J. Niederle a A. Vašek). Umělecká hodnota podobizen spolu s neobyčejně nízkou jejich prodejní cenou (objedná-li se přímo v administraci Jednoty č. f. v Praze I., na Smetanově nám. 55, stojí 7 Kč) doporučuje je co nejlépe i čtenářům Naší řeči.

*

Změna adresy kanceláře Slovníku jazyka českého. Kancelář Slovníku jazyka českého se 1. dubna přestěhovala do nových místností a její adresa jest: Praha-III, Letenská 5.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 4, s. 92

Předchozí Poselák

Následující Bohuslav Havránek: Obrana Sedlákova