Časopis Naše řeč
en cz

Obdati, obdávati

[Drobnosti]

(pdf)

-

s významem ‚obklopiti, obaliti (něčím)‘ a pod. vytklo 2. vydání matičního Brusu jako otrocký překlad něm. slova umgeben. Tento germanismus se objevoval nejspíš ve výkladech přírodopisných (čítali jsme občas na př., že semeno je obdáno semennou slupkou a pod.), ale zdálo se že zanikl počátkem tohoto století, takže 3. vyd. Brusu a jiné příručky správné češtiny o něm mlčí. Ale podobné neřesti mívají život ku podivu tuhý; a tak jsme čtli 8. pros. v Nár. pol., jak se bahníci (Protopterus Owen) zahrabou »až ½ m do bahna a zde se schoulí do kolečka, obdavše si tělo hlenovitou schránkou«.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 1, s. 23

Předchozí Nekola

Následující Propláceti, proplatiti

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1