Časopis Naše řeč
en cz

Obdati, obdávati

[Short articles]

(pdf)

-

s významem ‚obklopiti, obaliti (něčím)‘ a pod. vytklo 2. vydání matičního Brusu jako otrocký překlad něm. slova umgeben. Tento germanismus se objevoval nejspíš ve výkladech přírodopisných (čítali jsme občas na př., že semeno je obdáno semennou slupkou a pod.), ale zdálo se že zanikl počátkem tohoto století, takže 3. vyd. Brusu a jiné příručky správné češtiny o něm mlčí. Ale podobné neřesti mívají život ku podivu tuhý; a tak jsme čtli 8. pros. v Nár. pol., jak se bahníci (Protopterus Owen) zahrabou »až ½ m do bahna a zde se schoulí do kolečka, obdavše si tělo hlenovitou schránkou«.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 1, p. 23

Previous Nekola

Next Propláceti, proplatiti