Časopis Naše řeč
en cz

Vlář

[Hovorna]

(pdf)

-

Ke zmínce o tomto slově v referátě o knize Kálalově (str. 268 ročníku III.) píše dr. Frant. Šelepa: » Býval jsem od r. 1903 do r. 1913 každé prázdniny na letním pobytu ve Sv. Sidonii, osadě u Vlářského průsmyku, a mohu potvrditi, že lid říká opravdu »Vlář, na Vlář, na Vláři atd.«. Jak nedávno ukázal T. Prágr z Uh. Brodu, je tvar Vlář doložen také v listině chované v museu brodském.«

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 96

Předchozí Víceodvésti

Následující Zákampí