Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. května 1929 do 31. října 1929 byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. Schönfeld, Einige Übersetzungen 1775; Slabikář 1775; Historie o hraběti Jindřichu 1775: Připíjeni mládenecké 1775; Kázáníčko na vidění Ezechielovo 1775; Krátký výtah života sv. Bonaventury 1776; Khun, Mravná kázání 1776; Školní řád všeobecný 1776; Gostko, O živlech 1776; Kniha metodní 1—3, 1777; Pelcl, Předmluva k Příhodám 1777; Trutnovský, Zpráva o chování 1777; Špreng, Kratičká kázání 1777; Tomsa, Braun, Bajky 1777. 2. Kramerius, Mladší Robinson 1808; Jan Nejedlý, Numa Pompilius 1808. 3. Pražské noviny 1830. 4. Vesna 1839; Časopis Čes. musea 1839. 5. Procházka, Dobrý tón 1839; Püner, Žen se štítí 1839; Svoboda, Školka 1839; Michl, Literaturní letopis 1839; Michl, O věcnicech 1839; Zahradník, O přísaze 1839; Hyna, Katechismus 1839. 6. Erben, Čes. pohádky 1844—1913. 7. Klácel, Listy přítele 1847; Frost, Jen s pravdou ven 1849—1862. 8. Lumír 1851, I. pol. 9. Shakespeare (přel. Čejka), Král Jindřich V. 1858. Shakespare (přel. J. Malý), Král Jindřich VI. 1; Shakespeare (přel. Čejka) Antonius a Kleopatra 1858. 10. H. Jireček, Slovanské právo I, 1863, II, 1864; Klicpera: Lazebník, Pražské tetičky, Boleslavovci, Běla, Zasnoubení po pohřbu, Sv. Ivan 1863; Tomíček, Zábavné povídky I, II 1863; Kvíčala, Herodotovy Dějiny 1863—1864. 11. Janda, Pod Vyšehradem 1869; J. Kuchař, Básně; Nečásek, Mileva 1869; V. Vlček, Milada 1869. 12. Durdík, O poesii a povaze lorda Byrona 1870; Durdík, Dějepisný nástin filosofie novověké 1870; Janda, Anna Městecká 1870. 13. Šmilovský, Kmotr Rozumec 1872; Podlipská, Osud a nadání 1872; Stašek, Václav 1872; Stankovský, Sólové výstupy 1872. 14. Třebízský: Bludaři 1873, Vodníkova nevěsta 1873, Pod skalami 1873, Očista 1877, Anežka Přemyslovna 1878, V červáncích a lesku kalicha 1879, Z našich dědin 1880, Příšery 1880, Cestou křížovou 1880, Stadický král 1881, Trnová koruna 1881. 15. Neruda, Studie krátké a kratší II, 1876. 16. Sova: Soucit i vzdor 1894, Zlomená duše 1896, Vybouřené smutky 1897, Prosa 1898, Ještě jednou se vrátíme 1900, Ivův román 1902, Balada o jednom člověku 1902, Povídky a menší črty 1903, Vý[236]pravy chudých 1903, Tři zpěvy dnešků a zítřků 1905, Dobrodružství odvahy 1906, Lyrika lásky a života 1907, O milkování 1909. 17. V. Mrštík, Moje sny I, 1902, II, 1903. 18. Šlejhar: Povídka z výčepu 1908, Předtuchy 1909, Z chmurných obzorů 1909, Rozvrat 1910, Vraždění 1910, Z Prahy 1910, Maloměstské idyly 1911. 19. Klostermann: Mlhy na Blatech 1909, Supplent 1913.

Spisy zde jmenované vyexcerpovali pp. (v závorce uvedeno číslo a počet vyexcerpovaných lístků): Dr. M. Brožová, red. Ottova Slovníku v Praze (č. 2, 4800); V. Čapek, řed. cukrovaru v. v. v Čelakovicích (č. 6, 5328; č. 18, 9425); Jar. Hofman, prof. gymn. v Praze (č. 3, 4712); Engelbert Indra, ředitel měšť. škol v. v. v Praze (č. 8, 3553); Jan Kolářík, řed. měšť. šk. v Polešovicích (č. 11, 13123); Fr. Krejčová, prof. v Pardubicích (č. 17, 16076); Dr. V. Mostecký, prof. gymn. v Jindř. Hradci (č. 4, 11337; č. 5, 6972); Jan Pavlík, prof. v. v. v Plzni (č. 7, 6700); Dr. Jarmila Pavlíková-Mašková v Praze (č. 9, 4876); Fr. Poledne, prof. gymn. v Náchodě (č. 16, 7014); V. Rejman, ředitel škol v. v. z Železnici (č. 13, 16527); M. Ryšánková, choť prof. v Brně (č. 19. 6545); L. Seifert, prof. gymn. v Pardubicích (č. 15, 7500); Jos. Starý, odb. učitel v Petřkovicích (č. 10, 11426); Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze (č. 12, 14188); Fr. Vlasák, pošt. inspektor v. v. v Praze (č. 14, 10325): Dr. Alois Získal, prof. gymn. v Praze (č. 1, 16202).

Úhrnem bylo odevzdáno od 1. května do 31. října 1929 174.629 l.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 10, s. 235-236

Předchozí Jiří Haller: Úvod do filosofie, II.

Následující Z našich časopisů