Časopis Naše řeč
en cz

Vypoduškovati, vypolštářovati

[Short articles]

(pdf)

-

(A. Z.) Máme-li prý sedati správněji po česku na vypoduškovaném či na vypolštářovaném sedadle? Naše maminky, babičky, prababičky a prapra… babičky sedávaly na vycpaném sedadle (a slovenské ženičky podnes sedají na sedisku vypchatém), a sedávalo se jim dobře. Či musíme mít pro všecko možné každých deset let nové slovo?

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 8, p. 191

Previous Vyčiněná kůže

Next U vytržení

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1