Časopis Naše řeč
en cz

Husná

[Drobnosti]

(pdf)

-

»Pilný čtenář« nám k výkladu příjm. Husník 12, 234 posílá doplněk, že se v Arch. č. 23, 468 ve výčtu čeledi na dvorech uvádí husná, ženská osoba, která měla na starosti husy (lat. altilaria, od příd. jm. altilis ‚krmný‘, zvl. o drůbeži); pochází z knihy hospodářské, již na poučení hospodářům, hospodářským úředníkům a pánům sepsal ok. r. 1679 jezuita Kryštof Fischer. Čteme tam m. j., jakou mzdu (mimo potraviny) měly osoby zaměstnané na dvorech; husná měla okolo Prahy 9 zl. ročně (na př. šafář 25), byla-li svobodná (t. nepoddaná), pakli byla poddaná, 7 zl. (šafář 18).

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 3-4, s. 90

Předchozí Hrabě, kníže

Následující Nactiutrhání