Časopis Naše řeč
en cz

Organatický

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Nár. listech dne 4. února večer byla otištěna tato zpráva z Vídně: »Již od soboty zuří zde organatická vichřice, která způsobila veliké škody.« V římském právě byla zásada: »Mater certa, pater semper incertus«. Kdybychom jí chtěli použíti na původ slova organatický v této novinářské zprávě, musili bychom slova mater užíti v množ. čísle, protože slovo organatický, jehož neznámý otec sedí v redakci Nár. l., mělo matky hned tři najednou, z nichž každá svým dílem přispěla ke zrození tohoto zmetka. Jeho první matka pochází až z Karaibských ostrovů: Je to slovo orkán, obměněné ze španělského slova huracán, které přinesli z Karaibských ostrovů španělští plavci jako název prudkého bouřlivého větru. To je matka vlastní. Druhá matka našeho slova byla Řekyně: je to slovo orgán, řec. organon (nástroj), po níž má zmetek své g místo k. A třetí matka, po níž má své končetiny, byla pořímštěná Němkyně: je to slovo morganatický, známé z t. zv. morganatických sňatků, které se nazývaly latinsky matri[112]monium ad morganaticam podle něm. Ehe auf die (blosse) Morgengabe a k jichž pojmenování bylo užito, jak viděti, něm. slova morgen (morgan) s latinskou příponou -aticus. Je jistě málo slov, která by se mohla pochlubiti tak složitým rodokmenem.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 4, s. 111-112

Předchozí Rostenec

Následující Jan Menšík: Vývoj skloňovania podstatných a prídavných mien slovenských