Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za druhé pololetí (září—prosinec) roku 1928 (srov. NŘ. 12, 189) byly pro Slovník jaz. českého rozepsány na lístky tyto spisy: z r. 1828 Pražské noviny a Rozličnosti Pražských novin (Hof.); Kollár: 1830 Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národa slovanského; 1832 Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceři; 1836 O literní vzájemnosti (Hronka); 1839 Sláva bohyně; 1853 Staroitalia slavjanská; 1863 Cestopis II. (Mý.); 1836 Květy; Česká včela (Stj.); 1849 Klicpera, Brněnské kolo; Svatoslav; Hvězda aneb Charakterové; Věnceslava; Zlý jelen; Doucha, Vínek (Pav.); 1850 Květy; Rieger, O statcích a pracích nehmotných; Picek, Politické zlomky o Čechách; Lesage-Tomsa, Kulhavý šotek; Herloš-Pichl, Jan Hus; Jan Žižka; Mignet-Malý, Historie revoluce francouzské (Ho.); 1851—1853, Pravda, Povídky z kraje I.—V. (Hz.); 1855 Chocholoušek, Dvě královny; Přivitan, kmet staropražský; Rodina harambašova (Hol.); 1858 J. K. z Radostova, Národní pohádky IX.—XII.; Lešetický, Písně a ballady; Vilímek, Humoristický kalendář; 1861 Purkyně, Akademia (Sto.); 1863 Brandl, Kniha pro každého Moravana (J. St.); 1867 Palacký, Dějiny národu českého V., 2 (Zu.); 1869 Světlá, Kříž u potoka; 1869 Vesnický román (Mš.); 1871 Byron-Durdík, Kain; Čech, Oběti pověry; Stankovský, Sólové výstupy; Šamberk, Sedmašedesátníci; Goethe-J. J. Kolár, Egmont (Bř.); Třebízský: 1873 Vodníkova nevěsta; Bludaři; 1874 Pod skalami; 1877 Očista; 1878 Anežka Přemyslovna; V klidu a víru; 1879 V červáncích a lesku kalicha (Vl.); F. X. Dvořák: 1888 Zlatou stezkou; 1891 Stínem k úsvitu; 1894 Sursum corda; 1896 Meditace; 1897 Eucharistia; 1902 Improperie; 1903 Nový život; 1905 Soli Deo; 1906 Z hlubin věků; 1909 Kontemplace; 1913 Modlitby básníkovy (Moš.); Zeyer: 1889—1892 Z letopisů lásky, řada I.—IV. (Hu., Ča.); 1896 Karolinská epopeja; 1905 Ossianův návrat a jiné básně; 1907 Nové básně (Ča.); 1890 Herrmann, U snědeného krámu I., II. (Šť.); 1894 Šimáček, Ze zápisků phil. stud. F. Kořínka II. (Fo.); Vrchlický: 1894 Bouře; 1895 Závěť lukavického pána; 1896 Marie Caldero[22]nová; 1897 Epponina; 1898 Král a ptáčník; 1900 V uchu Dionysiově; Sv. Vojtěch; 1901 Trilogie o Simsonovi; 1903 Armida; Knížata; 1905 Jessika; 1907 Švanda dudák; Godiva; 1908 Kočičí král; 1918 Záboj (Fch.); Jirásek: 1895 Otec; 1896 Rozmanitá prosa (Sp. XXII.); 1897 Domů a jiné obrázky (Sp. XXIV.); 1898 Emigrant; Zkouška; 1901 M. D. Rettigová; 1903 Jan Žižka (Kv.); 1907 F. L. Věk V. (Bř.); 1908 K. M. Čapek, Kašpar Lén mstitel (Ps.).

K excerpování těchto spisů přispěli pp.: V. Břečka (Bř.), prof. v Praze, 15.176 lístků; V. Čapek (Ča.), ředitel v. v. v Čelákovicích, 15.040 l.; K. Forstová (Fo.), odb. uč. na Král. Vinohradech, 5788 l.; A. Fuchsová-Stavařová (Fch.), prof. v Orlové, 3110 l.; J. Hofman (Hof.), prof. v Praze, 5290 l.; A. Holas (Ho.), ředitel gymnasia v. v. v Brně, 15.117 l.; JUDr. J. Holejšovský (Hol.), min. tajemník v Praze, 9280 l.; J. Honza (Hz.), prof. v. v. v Praze, 11.834 l.; V. Hulík (Hu.), prof. v Praze, 2229 l.; Jos. Kavka (Kv.), prof. v Pardubicích, 9564 l.; F. Maštera (Mš.), asist. drah v. v. v Třebíči, 18.522 l.; dr. V. Mostecký (Mý.), prof. v Jindřichově Hradci, 1667 l.; V. Mošová (Moš.), odb. uč. v Brně, 1818 l.; J. Pavlík (Pav.), prof. v. v. v Praze, 3735 1.; J. S. Pospíšil (Ps.), prof. v Poličce, 1000 l.; Jos. Starý (J. St.), odb. uč. v Petřkovicích na Hlučínsku, 7063 l.; F. Stocký (Sto.), taj. Akadem. domu v Praze, 1416 l.; F. Stojan (Stj.), prof. učit. ústavu v. v. v Opavě, 4576 l.; J. Šťuřík (Šť.), učitel v Polešovicích, 3036 l.; F. Vlasák (Vl.), pošt. insp. v. v. v Praze, 6400 l.; L. Zubr (Zu.), prof. v Praze, 7140 l.

Úhrnem přibylo od 1. září do 31. prosince 1928 148.801 lístků, za celý rok 1928 tedy 361.049.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 1, s. 21-22

Předchozí Z našich časopisů

Následující Aby