Časopis Naše řeč
en cz

Trn

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. E. H.) Staré české pořekadlo (podle Flajšh. Přísl. 2, 678) jest: (jest mu příjemný) jako trn v noze. Na př. tak vzácným bude jako trn v noze (Rešel, Kniha Ježíše Siracha 153); jest mu příjemný jako trn v noze (prostořecí a nemravní říkají »v zadku«) (Blahoslav, Červ. 50.) Také Slováci říkají: je mu ako tŕň v päte. Odtud i rýmování: trn v noze a myš v stoze, maucha v jíše a mol v drahém rauše, kozel v zahradě a nepřítel v radě, vlk mezi kozami, svárové mezi bratřími a čert mezi babami: kde to přebývá, tu dobře nebývá (Rýmovní knížka 60). Na rčení »nemilý jako trn v noze« zakládá se pak také obrazný výraz »někomu trn z nohy vytrhnouti«, t. j. z nouze ho vysvoboditi. Rčení »býti někomu trnem v očích« dokládá Jungmann teprve z Rosy; ale vykládati je jako reflex německého »ein Dorn im Auge« není nutné; je to přirovnání biblické: »A pakli nevyženete obyvatelův země od tváří své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich (quasi clavi in oculis) a jako ostnové po bocích vašich« (Kral. 4. Mojž. 33, 55 s poznámkou: Jiní: hřebové, žihadla); stejně v překladě německém: »so werden sie, so ihr überbleiben lasset, zu Dornen werden in euern Augen«. Starší překlady biblické, na př. b. Benátská, mají: »budúť vám jako hřebové v uočí a jako voštiepové u bokuov«. K tomuto překladu se vracejí také novější překlady, na př. bible Frenclova.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 3, s. 93

Předchozí Třída, střída

Následující Uvázati koně o sloup