Časopis Naše řeč
en cz

Pondělí

[Hovorna]

(pdf)

-

(S. Č.) Nelze pochybovati, že pondělí je z výrazu po neděli; proč se ztratilo e, nelze bezpečně říci. Snad ztrátou přízvuku za předložkou (jako dvanáct ze dva na desěte, dvacet ze dva desěti), snad aby byl stejný počet slabik se slovy sobota, neděle, úterý; časem se jevívá v jazyce podobná snaha u slov, která tvoří nějakou sdruženou skupinu.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 2, s. 64

Předchozí Bouša, Bauše, Kouša

Následující Překupník