Časopis Naše řeč
en cz

Překupník

[Hovorna]

(pdf)

-

Čtli jsme v září v novinách o »mezikupcích«, kteří lichvářským prostřednictvím mezi výrobcem a kupcem zboží zdražují. Nevědí naši novináři místo této nestvůry, která na míli páchne německým »Zwischenhändler«, o dobrém českém slově překupník (překupnice)? Je to slovo známé již z 15 stol. (tehdy, v době, kdy přímý obchod s výrobci býval pravidlem, překupnictví se často zapovídalo) i z dnešní lidové mluvy; bylo i sloveso překupovati (překupovati něco nebo na něčem znamenalo vésti s tím překupnické obchody). Také se v témže smysle říkalo přemykač, přemykati (zboží se překupnictvím »přemyká« z ruky do ruky). Jsou také z 15. stol. zapovědí proti »přenajímání«; tak z r. 1456, »aby žádný … na sladovnách a na pivovářích, na sklepech a na pivnicích nepřenajímal,« t. j. nepronajímal z druhé ruky (Arch. č. 14, 467).

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 2, s. 64

Předchozí Pondělí

Následující Stěží