Časopis Naše řeč
en cz

Skýva

[Hovorna]

(pdf)

-

(G. Ž.) je slovo původu germánského; vzniklo ze starohornoněmeckého sciba, Scheibe, s nímž souvisí i angl. shive, sheave. Je to převzatek obecně slovanský; nejstarší doklady české jsou ze žaltářů: šlé kříštal svój jako skýby, Ž. Wittenb. 147, 17, jako skývy Ž. Klem. tamt. Dnešní tvar spisovný je skýva, dial. též skýba, skybka, skybička.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 30

Předchozí Říci

Následující Slovosled