Časopis Naše řeč
en cz

Slovosled

[Hovorna]

(pdf)

-

Velmi poučný příklad zamotaného a nečeského slovosledu, o jakém vykládal v I. roč. N. Ř. Táborský, měly 20. dubna Nár. l. Napsaly: »Pohřbíme v Praze na italské frontě Rakušáky popravené legionáře.« Při prvním čtení by člověk myslil, že v Praze byla italská fronta a že jsme tam pochovávali Rakušáky.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 30

Předchozí Skýva

Následující Telecký

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1