Časopis Naše řeč
en cz

Lenoch

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. V.) Také nám se zdá, že slovo toto významu opěradla (u sedadla, na saních a p.) nabylo vlivem něm. Lehne; nalézáme jej teprve v době Jungmannově. A s tím ovšem souvisí slovo lenoška s významem Lehnstuhl. Ale proto ještě netřeba se těchto slov vzdávati; není jazyka národa, stýkajícího se s národem cizím, v němž by nebylo zdomácnělých slov cizích nebo změněných nějak vlivem cizím. Franština má na př. mnoho slov německého původu, jichž bez rozpaků užívá; či je možno, že by přestali [28]Francouzi říkati na př. boulevard, protože je to z něm. Bollwerk? Staří říkali lenochům sedadel »spolehadla« (2. Par. 9, 18), my jim říkáme také »opěradla«; i kdybychom se odhodlali dáti »lenochy« v tomto smyslu do klatby, jak budeme říkati »lenoškám«?

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 27-28

Předchozí Kramolna

Následující Mstíti se