Časopis Naše řeč
en cz

Kramolna

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. B.) Tvar původnější a správnější je Kramolná; je to jméno odvozené ze slova »kramol« = hádka, svár, příponou touž jako mnohá jiná jména místní, na př. Deštná, Hvozdná, Korytná a p. Tvar Kramolna vznikl podle podst. jmen jiných takto tvořených, jako cihelna, kůlna, dílna a p. Tvar Kramolná má také Palacký v Popise. — Starší tvar Jistbice (za dnešní Jizbice) souvisí se starším tvarem podst. jména jizba »jistba« (z něm. stuba, Stube, světnice, příbytek), z něhož je odvozeno. — Lidové tvary Lhotka, Žďárka (množ.) vedle nom. Lhotky, Žďárky jsou druhotvary téhož způsobu jako louky — luka, hory — hora, oblaky — oblaka a p. — Jmenuje-li se někdo Škořepa po svých otcích, nelze na něm žádati, aby se psal Skořepa, třebaže, jde-li o podstatné jméno obecné, píšeme skořepa, skořápka, nikoli škořápka a p.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 1, s. 27

Předchozí Kaucký

Následující Lenoch