Časopis Naše řeč
en cz

Lámati si hlavu

[Hovorna]

(pdf)

-

(P. B.) Již 7, 272 jsme krátce naznačili, že toto rčení nemáme za nečeské, třebas i Němci říkají sich den Kopf zerbrechen a třebas je zapovídá 3. vyd. matičního Brusu a po něm Zenkl. Nelze pokládati za nesprávné, co se říká po celém území čs. (nelám si darmo hlavu, Záturecký 12, 456), co říkají Poláci (głowę sobie łamać nad czém), co známe již v 16. st. z českého přísloví (co tam, to tam, o to hlavy nelam, Flajšhans, Č. př. 2, 636), co od 15. st. i jinak nalézáme v českých spisech (na př. Chelč. Post. 186 b, Ctib. Tov. z Cimb., Hád. 66 a, Arch. č. 21, 478 z r. 1526).

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 4, s. 123

Předchozí Koně běžely

Následující Oči, uši