Časopis Naše řeč
en cz

Inspektorát

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. Š.) Psáti »Inspektorát stát. menšinových škol v Jihlavě« s velkým začátečním písmenem, k tomu podle zásad našeho pravopisu není důvodu. Je to jméno úřadu tak jako »ministerstvo vnitra, okresní soud, berní úřad« atd., tedy jméno obecné neboli apelativní. Analogii ke psaní s velkým písmenem není možno viděti ve jménech jako Jednota železničních úředníků, Volná myšlenka, Umělecká beseda atd., protože to jsou jména vlastní, která si tyto instituce daly samy (mohly si dát beze všeho i jiná jména, na př. Spolek žel. úředníků, Unie, Svaz atd.), tedy jména přijatá, kdežto jméno inspektorát menšinových škol je název, který plyne z podstaty úřadu v témže smyslu jako názvy »kamenná hradba, školní sešit, vůz k dopravě osob« atd. Správné je tedy psáti »inspektorát atd.« s malým i.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 4, s. 122

Předchozí Autobus, automat

Následující Koně běžely