Časopis Naše řeč
en cz

Autobus, automat

[Hovorna]

(pdf)

-

(L. Č.) Omnibus je slovo vzniklé před 100 lety v Paříži; je to latinský tvar 3. p. mn. č. příd. jména omnis a znamená vlastně ‚všem, pro všecky‘. Podle něho mechanicky utvořeno před několika lety slovo autobus, asi ‚omnibusové auto‘. Slovo auto samo je zkrácenina z automobil, v němž vězí kmen řec. zájmena autos (sám) a lat. příd. jm. mobilis (hybný); automobil je tedy ‚samohybný‘ [t. vůz]. Angličané autobusům říkají motorbus (omnibusový motor, motorový vůz). — Automat má základ v ř. příd. jm. automatos (jednající ze svého popudu; v druhé části této složeniny vězí tvar slovesného indoevr. kořene men- ‚mysliti‘, jejž máme na př. v slovech mníti, paměť). V řečtině se tak říkalo o lidech, též na př. o rostlinách, jež (zdánlivě) samy od sebe vyrůstají, i o věcech, jež samy se dávají v pohyb (na př. padají) a p. O strojích v svých výkonech hnaných svým mechanismem se tak aspoň hojněji říká teprv v nové době (příd. jm. frc. automate, něm. automatisch, automatický; frc. automate m. r., něm. der, das Automat, samohybný stroj nebo jiný umělý výtvor); odtud příd. jm. automatický (i na př. o pohybu živého tvora, děje-li se bez vědomého úmyslu).

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 4, s. 122

Předchozí Z našich časopisů

Následující Inspektorát