Časopis Naše řeč
en cz

Podlaží

[Hovorna]

(pdf)

-

(O. O.) Slovo podlaží vyskytuje se, pokud je nám známo, v slovníku Franty-Šumavského (1846) jako překlad německého slova das Parquett. Jako označení materiálu, jehož se užívá na podlahy, nebylo to slovo utvořené špatně, ale neujalo se. Nazývati podlažím část domu, jejíž podlahy jsou v téže rovině, takže by přízemí bylo první podlaží, 1. patro druhé podlaží atd., nepokládáme za šťastné a také jsme v tom významu slova podlaží v našich slovnících nenašli. Říkati, že dům smí míti tři podlaží, je snad kratší, než říká-li se, že smí míti přízemí a dvě patra, ale jistě méně [59]srozumitelné. — Koněspřežný (koněspřežná dráha) je slovo, které zaznamenává Kott ze St. kn. (asi Statistické knížky města Prahy) 1876. Ani to slovo se neujalo, ustoupivši názvu koňská dráha (koňka), a není ho co litovati. Národní listy z 23. září 1925 je sice vylovily z prachu zapomenutí, ale za zásluhu jim to nikdo nebude pokládati. — Větratelný je sice slovo nové, ale je utvořeno podle hojných slov podobných a není co proti němu namítati, užívá-li se ho jako termínu odborného. V obyčejné řeči asi nebude nikdo říkati »tato kuchyně není větratelná«, nýbrž »nedá se větrati, není ji možno větrati« atp.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 58-59

Předchozí Léta dvacátá atd.

Následující Porovnati, srovnati