Časopis Naše řeč
en cz

Léta dvacátá atd.

[Hovorna]

(pdf)

-

(L. Č.) Říkáme-li, že od 1. ledna 1901 žijeme ve 20. století, neplyne z toho, že bychom rokům 1911—1920 měli říkati dvacátá léta dvacátého století. Kdo vypil dvě sklenice piva a pije dále, pije sklenici třetí od první krůpěje, již vypil po sklenici druhé; právě tak jsme 1. lednem 1901 hned po silvestrovské půlnoci načali století 20. a naši neznámí předkové po půlnoci ze dne 31. prosince r. 100 ke dni 1. ledna 101 po Kr. načali století druhé. Podobně jsme načali hned po půlnoci ze dne 31. pros. 1920 ke dni 1. ledna 1921 třetí desítiletí našeho století. Něco jiného jsou podle obvyklého způsobu mluvení léta dvacátá: jsou to léta, z nichž nejnižší v našem století je 1920 a nejvyšší 1929, právě tak, jako čtyřicátníkem nám je ne člověk, kterému je 30—39 let, nýbrž člověk, který prožívá rok 40. nebo několikátý rok po 40.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 58

Předchozí Kolozubý

Následující Podlaží