Časopis Naše řeč
en cz

Tento z…

[Hovorna]

(pdf)

-

Řada jazykových zmetků pošlých z učení, že není správné říkati ‚jeden z…‘, rozmnožila se v novější době o nového člena. Zapovědělo se říkati na př. ‚jeden z nejlepších našich lidí zemřel‘ místo správného (prý) ‚z nejlepších našich lidí zemřel‘, a za to se teď začíná říkati ‚tento (tohoto atd.) z nejlepších lidí‘. Zaznamenáváme aspoň jeden z posledních nám známých dokladů této nové krásy: Chata u Černého jezera … bude otevřena k radosti proudu turistů a lyžařů, kteří k tomuto z nejpůvabnějších bodů Šumavy … každoročně přicházejí … (Ráno, 2. listopadu 1925.) Nezní to česky ani to české není (pravý Čech, kdyby se vůbec nespokojil prostým ‚k tomuto tak půvabnému bodu‘, řekl by ‚k tomuto bodu, který je jeden z nejpůvabnějších‘ nebo ‚patří k nejpůvabnějším‘), ale právě proto se to ovšem šíří.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 1, s. 32

Předchozí Štěrba

Následující Zápor