Časopis Naše řeč
en cz

Štěrba

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Š.) je staré příjmení, v Praze (v tehdejším znění Ščrba, též zdrobn. Ščrbka) doložené již ve 14. st. Patří ku praslov. kořeni šč’rb- rozší[32]řenému ve všech jaz. slov. (i v jaz. baltských v tvarech skarb-, skerb-, skirb-, s nimiž je nějak příbuzno i něm. scharf, schürfen a j.), jehož význam byl asi ‚vylamovati‘; příbuzná slova jsou štěrbina, štěrbavý (= vylámaný), vyštěrbiti a j. (slven. štrbina, štrbavý, také Štrba a j.). Ščrba, štěrba byla asi pův. přezdívka člověka se štěrbavými, t. vylámanými, vypadalými nebo jinak řídkými zuby.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 1, s. 31-32

Předchozí Slížky

Následující Tento z…