Časopis Naše řeč
en cz

Oprava

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Str. 264 ř. 8 n. Jungmannův doklad Jud. 15, 5 jest opravdu, jak nás upozorňuje prof. V. Flajšhans, na tomto místě bible Kral. Náš omyl vznikl tím, že jsme jej hledali ve vydání bez apokryfů, a když tam nebyl, zjišťovali jsme jej v lat. vulgátě, kde je zde text podstatně odchylný.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 10, s. 314

Předchozí Svůj

Následující Josef Zubatý: Stavěti, staviti I.