Časopis Naše řeč
en cz

Žďár

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. F.) Říká-li lid ve Vaší krajině ve Ždáře, je to tvar správnější než ve Ždáru: lokály na -ě, -e jsou v tomto sklonění totiž starší než na -u (na př. v boře, v Příboře je starší než v boru, v Příboru, říká se jen na Smíchově, na Vyšehradě, v Karlíně, ne na Smíchovu a p.), a o správnosti v takových případech rozhoduje jazykový zvyk. Kdo říká, že ve Žďáře by předpokládalo 1. p. Ždář, ne Ždár, je slabý v gramatice; podle něho by se mělo říkati na př. v Chotěboře, ne v Chotěboři.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 9, s. 288

Předchozí Zemská rada školní

Následující Jiří Haller, Václav Ertl: Jinší, jinačí