Časopis Naše řeč
en cz

Voda Dolní Dobrá

[Hovorna]

(pdf)

-

V článku, který jsme dodatkem k našemu výkladu o tomto zkomoleném jméně v NŘ. 9, 128 uveřejnili v Hovorně minulého sešitu (str. 254), poznamenali jsme, jak jsme o to byli požádáni, že vinu z toho zkomolení nemá redaktor hořického listu, nýbrž politická správa a že jsme na tento omyl byli upozorněni p. Jaroslavem Pasovským z Berouna. K tomu poslal nám nyní autor tohoto upozornění list, v němž píše: »Pozastavil jsem se poněkud nad tím, že dopis uvádíte, jako by Vám jej byl poslal nějaký náhodný čtenář z Berouna, a nikoliv český spisovatel [288](viz o něm příručku Pallasovu, nebo Frabšovu, nebo A. Novákovu), u něhož přece nikterak nezáleží na tom, kde náhodou žije. Aspoň se nepamatuji, že bych kde byl četl, že něco napsal pan Vrba z Domažlic, nebo pan Jar. Maria z Tábora, nebo pan Ertl z Vinohrad, nebo pan Smetánka ze Smíchova.« Vyhovujeme tedy do třetice i tomuto upozornění a prosíme čtenáře Naší řeči, aby v tomto ročníku NŘ. str. 254 10. řádek shora položili před slova »p. Jaroslav Pasovský« slovo »spisovatel« a škrtli slovo »z Berouna«.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 9, s. 287-288

Předchozí Předlice

Následující Z cesty