Časopis Naše řeč
en cz

Voda Dolní Dobrá

[Hovorna]

(pdf)

-

(NŘ. 9, 128) Dodatkem k našemu článečku o tomto nedorozumění píše nám p. Jaroslav Pasovský z Berouna: »Před nějakým časem jste odpověděli na moje upozornění stran psaní Voda Dolní Dobrá. V odpovědi té jste však poněkud křivdili redaktoru místního listu hořického, že šíří toto mylné psaní. Redaktor totiž tehdy neučinil nic jiného, nežli že otiskl úřední přípis, jejž rozesílala okresní politická správa. Přípis ten docházel i na ředitelství škol, aby se jím řídila (sám jsem jej viděl). Že na př. správy škol dbají tohoto úředního upozornění, které — jak jste ukázali — se zakládá na neporozumění, toho doklad se mi právě dostal do rukou: Mám před sebou roční zprávu obch. akademie v Hořicích za škol. rok 1924—25 a tam jest několikráte uváděno rodiště žákovo oním nesprávným způsobem; tak na př. na str. 9: Komárek František, Voda Dolení Dobrá; ib.: Novotný Stanislav, Voda Horní Dobrá. To se pravděpodobně děje všude po okrese, kdekoli se toho názvu užívá úředně. Odpovědnost spadá na politický úřad.« — Vina za křivdu spáchanou na p. redaktorovi hořického listu nespadá ovšem na nás, neboť my jsme se řídili jen tím dokladem, který nám byl poslán; proto výtku učiněnou p. redaktorovi rádi a s lehkým srdcem odvoláváme. Ovšem ten sobotáles by měl přece někdo vrátit.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 8, s. 254

Předchozí Úbytné

Následující Vozovka