Časopis Naše řeč
en cz

Pěší pluk 21.

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. F.) Je-li správnější psáti »pěší pluk 21.« či »21. pěší pluk«? Pokud my vojenským věcem rozumíme, jsou pluky označeny (nehledíme-li ke jménům jako »Roháče z Dubé« a p.) řadovými číslicemi. Řadová číslovka jako příd. jméno stává zpravidla před podst. jménem; šestá třída, třetí poschodí, pátá neděle atd. Podle toho by se tedy mělo také říkati »první pěší pluk, jedenadvacátý pěší pluk atd.«. Naši vojáci také sloužívali už za německého Rakouska u jedenáctého regimentu, u třetí škadrony, [250]u druhého kóru atd. Za Rakouska měly pluky ovšem »numera«; byl tedy Infanterieregiment Nr. 21 atd. Stopa toho je snad v onom pořádku »pěší pluk 21.«

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 8, s. 249-250

Předchozí Než aby…, než by…, než že…

Následující Plaz