Časopis Naše řeč
en cz

Než aby…, než by…, než že…

[Hovorna]

(pdf)

-

Brusy správně učí, že ve větách s těmito spojkami v češtině než je správné jen, kde věta řídící má nějaký komparativ, jinak jest otrockým napodobením něm. spojky als. Správně říkáme na př. ‚Karel je hrdější, než aby odprosil, K. raději trpí, než by odprosil‘, ale ‚Karel je příliš hrdý, aby odprosil‘ (něm. v obojím případě ‚als dass…‘). Chybuje se ovšem často, zvl. nesprávným kladením spojky než; ale jak mechanicky, bez skutečného jazykového citu se u nás psává, viděti z toho, že časem některý spisovatel nebo novinář vynechá než za komparativem, takže věta pak nemá smyslu. Tak jsme čtli v Nár. pol. 25. čna 1925: Osud nemohl býti zlomyslnější vůči socialistické vládě, že jí vnucuje válku, kterou Francie musí provésti až do konce.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 8, s. 249

Předchozí Morótné

Následující Pěší pluk 21.