Časopis Naše řeč
en cz

Na 46 mužů

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. D.) Na starých rakouských vozech nákladních býval nápis: »Für 46 Mann oder 4 Mann und 6 Pferde.« Na vozech československých drah čteme nyní: »Na 46 mužů nebo 4 muže se 6 koňmi.« Nedomníváme se, že by toto znění bylo méně správné nebo méně případné, než kdyby tam stálo »pro 46 mužů.« Jak jsme už několikrát vykládali, je rozdíl mezi předložkami na a pro. Nápis »pro 46 mužů« by znamenal, že ten vůz je přichystán anebo reservován 46 mužům, kteří mají nebo si chtějí do něho vsednouti. V tom smyslu jsou správné nápisy »pro dámy, pro nekuřáky, pro železniční personál« atd. Ale nákladní vozy, o něž jde, nejsou připraveny ani reservovány pro nějakých 46 mužů, nýbrž vozí se v nich zpravidla rozličné zboží a jen při velkých transportech vojska dopravují se v nich také vojáci nebo koně. Nápis »na 46 mužů« pak znamená jen to, že se do takového vozu vejde 46 mužů nebo 4 muži se 6 koňmi. A v tomto významu je předložka na dokonce vhodnější než předložka pro. Že by v tom výraze bylo cítit nějaké snižování vojáků, nemyslíme.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 10, s. 317

Předchozí Milevsko

Následující Nejvyšší soud