Časopis Naše řeč
en cz

Zamastilky

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. S.) jsou beze vší pochyby jen lidová obměna názvu »damastinky«, jehož užívá paní Kateřina Žerotínová pro švestky zvané botanicky Prunus damascena. Lidový název »zamastilky« zaznamenává i Kott 5, 145 z Rychnovska (sušená sedmihradská švestka) a Bartoš (Dial. slov. 70) z Brněnska, dodávaje, že témuž ovoci říkají na Hané »duranky« (durancie), na jižní Moravě »damašky«, v západní Moravě »damazíny«, na sev. Moravě »garancie« nebo »uherky«, na Jicku slívy. Název »damaščanka« uvádí však Bartoš (v Dialektologii 1, 311) také mezi jmény jablek.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 256

Předchozí Vopršálek, Opršálek

Následující Václav Ertl: Příspěvek k pravidlu o postavení příklonek I.