Časopis Naše řeč
en cz

Vajíčko kukaččí

[Hovorna]

(pdf)

-

O českém »kukání« napsal kdysi Ignát Herrmann velmi rozhorlenou stať [v. 2, 276]. Předložka »ke« se změnila všude v »ku« a to starého brusiče jazyka českého pohněvalo tou měrou, že jednou provždy rázně zakřikl české »kukání«. Proč to připomínáme? Protože na titulním listě jubilejního čísla Herrmannova »Švandy dudáka«, redigovaného K. Horkým, čteme: »Zdravice ku 70. narozeninám Herrmannovým«. — Jak se asi tvářil Herrmann, když číslo takto »okukané« vzal do rukou? (Vinohr. listy 1924, č. 37).

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 8, s. 255

Předchozí Újma

Následující Vizovice či Vyzovice?